1939_HANDWRITTEN_NOBEL_PRIZE_Denmark_letter_Johannes_Jensen_AUTOGRAPH_01_wy

in handwritten

1939 HANDWRITTEN! NOBEL PRIZE Denmark letter Johannes Jensen AUTOGRAPH

1939 HANDWRITTEN! NOBEL PRIZE Denmark letter Johannes Jensen AUTOGRAPH
1939 HANDWRITTEN! NOBEL PRIZE Denmark letter Johannes Jensen AUTOGRAPH

1939 HANDWRITTEN! NOBEL PRIZE Denmark letter Johannes Jensen AUTOGRAPH
Jensen handwritten 2 page letter on Hotel Californian stationery dated April 19, 39 to Jean Hersholt. Jean Pierre Hersholt was a Danish-born actor who lived in the United States. Thank you for all your kindness towards us while we visited Hollywood; it was a great pleasure to meet you and see your home. Our quick trip through America seems like a movie. Now we are in San Francisco, where a new reel is awaiting us, which we at have to quit before we are half way through, since we are headed for Chicago tomorrow evening already. Give my regards to your wife, and your son and daughter-in-law. Often the quick impression stay with you the longest. Else and Johannes V. Johannes Vilhelm Jensen fødes 20.1. 1884: Indmeldes april på Farsø Skole efter nogle års privatundervisning af pastor I. 1886: Tages ud af Farsø Skole; derefter privatundervisning, bl. Af faderen og I. 1887: Konfirmeres 17.4. 1889: Indlogeres august i Lovns præstegård hos pastor Emil Petersen for at blive forberedt til 4. Klasses hovedeksamen eksamen efter 1. 1890: Dumper juni til eksamen. Begynder efter sommerferien i Viborg Katedralskole. Først værelse i Mathiasgade, senere i Gravene. 1892: Indvælges september i bestyrelsen for Katedralskolens diskussionsforening Minerva. 1893: Juli student fra Viborg Katedralskole. Flytter om efteråret til København for at studere medicin ved Københavns Universitet. Samler materiale til middelalderroman. 1894: Debuterer 21.1. Med fire digte i bladet. Filosofikum hos Harald Høffding. Indleder om efteråret et forhold til sin gifte kusine Jenny Andersen. 1895: Fra januar 1895 til juli 1898 under pseudonymet Ivar Lykke ti føljetonromaner i magasinet. Består juni den medicinske forberedelseseksamen (kantussen). Flytter oktober til værelse i Nørregade, København. 1896: Om foråret volontør på Kommunehospitalet. September den egentlige debut, romanen. Sammen med Jenny Andersen på rejse til New York. Forlover sig efter hjemkomsten med den nu separerede Jenny. Flytter december til værelse i Frederiksborggade, København. 1897: I løbet af året en række noveller og korte prosastykker i ugebladet. Til maj bosat i Karl Johans Gade, Kristiania (Oslo), derefter på Ekeberggård nær byen, om efteråret indtil nytår i St. Olafsgade, fra 1.1. Til februar 1898 på Rusløkveien; er under en del af opholdet i Kristiania sammen med Jenny Andersen og søsteren Thit Jensen. Fra april til 24.7. I Spanien: Madrid, Toledo, Sevilla, Cadiz, Granada og Malaga. I midten af oktober novellesamlingen. Fra oktober 1898 til slutningen af januar 1899 rejse til Düsseldorf, Krefeld, Essen, Köln, Paris, Dover og London. 1899: Fra februar 1899 til februar 1900 sammen med bl. Mylius-Erichsen medlem af redaktionen på tidsskriftet. Aftjener fra 11.4. Sin værnepligt, stationeret i Kastellet, København. Derefter og til slutningen af februar 1900 ophold hos forældrene i Farsø. 1900: Flytter marts til værelse i Frederiksborggade, København. Første del af romanen. Fra april til begyndelsen af juni korrespondent for dagbladet. Under Verdensudstillingen i Paris. Flytter juni til værelse på Gl. Hæver forlovelsen med Jenny Andersen og forlover sig i juli med Edith Nebelong (senere Rode); forlovelsen hæves efter kort tid. Til august ophold i Kristiania. Fra november 1900 til midten af januar 1901 bopæl på Stortings Plads i Kristiania. 1901: I løbet af året adskillige artikler og prosalyriske stykker i dagbladet. Indleder om foråret venskab med Jeppe Aakjær. I Studentersamfundet; opgør med Georg Brandes. Fra marts til april rundrejse i Danmark, efter aftale med. Fra maj til august ophold i Norge: Meltzersgade i Kristiania, øen Næsodden i Oslofjorden og Chr. Opgør med moderen og søsteren Thit. Tredje og sidste del af. Med Edvard Brandes og. Forvises i november fra forældrenes hjem. 1902: Lejlighed i Gammeltoftsgade, København. Nielsen og Ludvig Holstein ugebladet. Indleder april venskab med Thøger Larsen. Fra maj 1902 til juni 1903 rejse rundt om Jorden: Port Said, Singapore, Tringganu, Shanghai, Hankow, Nagasaki, Yokohama, Honolulu, San Francisco, Chicago, Arkansas, Illinois og New York. Juli lejlighed i Lars Lejstræde, København. Gift med Else Marie Ulrik; forlovere L. Nielsen og Jeppe Aakjær. April lejlighed i Bredegade, København, siden bosat i Overgaden oven Vandet, København. Fra april til maj bryllupsrejse ved Limfjorden. 1905: Offentliggør fra maj til september romanen. Deltager fra 28.6. I Biltoget gennem Danmark. Om sommeren ophold på pensionatet Ellekildegaard i Hellebæk. Til slutningen af december rejse til New York. I begyndelsen af maj rejse til Berlin. Juni lejlighed i Halls Allé, København, siden bosat i Vesterbrogade, København. Udsender fra 2.7. Sammen med John Martin dagbladet. I en artikel 30.11. Hentydning til Herman Bangs homoseksualitet, hvilket vinteren 1906-07 afstedkommer litterær fejde. 1907: Januar rejse til Berlin. Indleder venskab med flere af Fynbomalerne, specielt Anna og Fritz Syberg, Johannes Larsen og Peter Hansen. Juli rejse til Norge. Fra juli til august i avispolemik med bl. Sophus Claussen vedrørende en evt. Indleder venskab med Jakob Knudsen. Oktober og december rejser til Sverige. Oversættelse af Frank Norris. 1908: Flytter til lejlighed i Jacobys Allé, København. Anden del af romanrækken. Romanen er en stor salgssucces. Om efteråret rejse til Berlin, Weimar og Schlesien. April cykeltur i Jylland og på Fyn. Kommer fast på finansloven. Maj rejse til Oslo, Bergen, Trondheim og Stockholm. Begyndelsen af sommeren sammen med Anna og Fritz Syberg ferie på Fynshoved. I stiftelsen af Faaborg Museum. Fra juli til august rejse til Hardanger (Norge). Og er til slutningen af januar 1911 medarbejder ved dagbladet. Til april rejse til Berlin, Köln, Paris, Rouen, Dieppe, Hastings, London, Haag og Amsterdam. Oktober rejse til Berlin. Oversættelse af Rudyard Kipling og Wolcott Balestier. Februar rejse til Berlin. Lejer fra 1.6. Hus i Tibirke Bakker. Oversættelse af Rudyard Kipling. Fra november 1912 til april 1913 rejse til Berlin, Weimar, Genua, Suez, Colombo, Singapore, Java, Djakarta, Hong Kong, Shanghai, Peking, Manchuriet, Shenyang, Harbin, Sibirien, Irkutsk, Moskva og Stockholm. 1913: April rejse til Berlin. Begyndelsen af juni rejse til Stockholm. Bygger sommerhus, tegnet af Ivar Bentsen, i Tibirke Bakker. Oversættelser af Rudyard Kipling. Fra Hav til Hav. 1914: Fra slutningen af marts til midten af maj rejse til New York. August rejse til Berlin. Indleder venskab med Aage Marcus. Med Natexpressen Aar 2000. 1915: Om sommeren atter tilknyttet. Slutningen af august rejse til Sverige. Introduktion til vor Tidsalder. 1916: Anskaffer om foråret motorcykel. April tur i Jylland og på Fyn. August rejse til Norge. Oversættelse af Rudolf Requadt. Sammen med Otto Gelsted redaktion af Ditleff von Zeppelin. 1917: Juni på motorcykeltur til Fyn. Om sommeren alvorligt syg af lungebetændelse. Bygger smedje i Tibirke. Oversættelse af Adalbert v. Peter Schlemihls vidunderlige Historie. Tredje og første del af. Udmelder sig juni af Dansk Forfatterforening. Sammen med Otto Gelsted oversættelse af Walt Whitman. Johannes Larsen og hans Billeder. September rejse til Berlin. Redaktion af Adam Oehlenschläger. Taler september ved Studentersamfundets rusgilde. November i polemik med dagbladskritikere, forlader 3.11. November rejse til London, taler i PEN-klubben og The Shakespeare Society. Udsender fra december 1922 til maj 1923 tidsskriftet. På 50-års fødselsdagen særtrykket. Mindeblad for Adam Oehlenschläger. Fejres samme dag med hyldestbog og fest på Skydebanen. Januar offentlig fejde med søstrene Marie Louise Deuvs og Thit Jensen. Februar rejse til Norge. I begyndelsen af juli vandreferie i Hardanger. Flytter juli til lejlighed i Rahbeks Allé, København. Illustreret af Johannes Larsen (reviderede udgaver 1924 og 1947). Modtager Otto Benzons Forfatterlegat. 1924: Taler 3.11. Ved Kai Nielsens begravelse. Ved fest for Knud Hjortø. Juni rejse til Norge. Ved stort folkemøde på Kalø til fordel for Nationalmuseet. Oktober rejse til Norge. Fra december 1925 til april 1926 rejse til Berlin, Hamborg, Port Said, Cairo, Helwan (kursted), Luxor, Karnak, Palæstina og Jerusalem; dele af rejsen sammen med Anton Hansen og Siegfried Wagner. 1926: Udgiver april essayet. Om sommeren rejse til Norge. Modtager december Gyldendals Boglegat. Tager om foråret sammen med Gunnar Gunnarsson initiativ til stiftelsen af Selskabet til Udgivelse af islandske Sagaer. Fra maj til juni lungebetændelse. Sammen med Knud Rasmussen og Vagn Jacobsen en pjece om at bygge nyt Nationalmuseum i Klampenborg. Ved Rebildfesten og 27.7. 1928: Fra midten af januar til 1.3. Sammen med Johannes Larsen rejse til Lissabon, Kanariske Øer, Madeira, Casablanca, Tanger, Monaco og Berlin, og sammen med Larsen, Peter Hansen og Hartvig Frisch til Rom, hjem via Marseille og Paris. Æresdoktor ved Universitetet i Lund, Sverige. Juni ophold i Sverige. Redigeret af Ludvig Holstein. 1930: Marts i dagbladspolemik med flere videnskabsmænd vedrørende udviklingslæren. Oversættelse af Egils Saga og kvadene i Njals Saga samt genfortælling af Grønlands- og Vinlandssagaerne udgives 1930-32 i. April foredragsturné i Jylland. Med fly til Lübeck, Hamborg og Berlin; taler i Lübeck i PEN-klubben. Illustreret af Johannes Larsen. Udsendes, redigeret af Anton Hansen. April rejse til Tjekkoslovakiet: Pistyan. Fra september til december flere gange indlagt på Rigshospitalet med blærelidelse. Modtager Statens særlige Hædersgave (årlig ydelse). På sin 60-års fødselsdag med fakkeltog, hyldestbog og bibliografi, og skænkes en hædersgave af Tuborgfondet. Illustreret af Sikker Hansen. Opereres januar for blærelidelse. Sammen med Johannes Larsen rejse med fly til London. April ophold på sanatoriet Tyringe ved Hässleholm i Skaane. Der fra 22.1. Opføres på Det kongelige Teater. Februar atter ophold på Tyringe. Oversættelse af William Shakespeare. Som fra 24.4. Opføres på Det kongelige Teater; afstedkommer megen polemik. Forlader om efteråret Politiken. Fra oktober til slutningen af november rejse til New York. Maj atter tilknyttet Politiken. Om sommeren rejse til Norge: Bergen og Tromsø. E, revideret af Aage Marcus. Sammen med Hans Bendix, Signe Toksvig og Francis Hackett på rejse til USA: New York, New Orleans, Phoenix, Hollywood, San Francisco, Chicago og New York; 5.10.5. Indlagt i New York pga. Begyndelsen af juli rejse til Norge: Telemarken og Vik. Brænder efter den tyske besættelse af Danmark 9.4. Sine dagbøger og nogle af de personlige breve. Redigeret af Morten Borup og Peter Ilsøe. Læser fra 21.10. Otte afsnit heraf i Statsradiofonien. Om Sproget og Undervisningen. På sin 70-års fødselsdag med udsendelsen af. Redigeret af Aage Marcus, og med et festskrift. Flytter slutningen af november til lejlighed i Kastelsvej, København. Nobelfest i Studenternes Roklub. Redigeret af Aage Marcus. På sin 75-års fødselsdag med udsendelsen af. Redigeret af Frits Johansen, og oversættelse af kvadene i. Januar rejse til Sverige. Fra april til maj rejse til Frankrig. Opereres september på Gentofte Sygehus, udskrevet slutningen af oktober. Slutningen af marts essaysamlingen. Om sommeren indlagt på Blegdamshospitalet med virusinfektion (helvedesild). Modtager Dansk Oversætterforbunds ærespris. Slutningen af marts tur til Jylland. Af en nyrelidelse, begraves uden ceremoni i fællesgraven på Bispebjerg kirkegård. Aage Marcus og Thorvald Mikkelsen litterære eksekutorer. Jean Pierre Hersholt (12 July 1886 2 June 1956) was a Danish-born actor who lived in the United States, where he was a leading film and radio talent, best known for his 17 years starring on radio in Dr. Christian and for playing Shirley Temple’s grandfather in Heidi. [2] Asked how to pronounce his name, he told The Literary Digest, In English, her’sholt; in Danish, hairs’hult. [3] Of his total credits, 75 were silent films and 65 were sound films (140 total); he directed four. Contents [hide] 1 Early life 2 Career 3 Family 4 Death 5 Honors and awards 6 Selected filmography 7 Radio appearances 8 References 9 External links. Early life[edit] Hersholt was born in Copenhagen, Denmark, the son of Claire (née Petersen) and Henry Hersholt, actors who worked with the Danish Folk Theatre. [4] Hersholt toured Europe performing with his family when he was young. He then graduated from the Copenhagen Art School. [5] His first two films were made in Germany in 1906. He emigrated to the US in 1913, and the remainder of his movies were made in America. Career[edit] Hersholt’s best remembered film roles include Marcus Schouler in Erich von Stroheim’s 1924 Greed and Shirley Temple’s beloved grandfather in the 1937 film version of the 1880 children’s book, Heidi, written by Swiss author Johanna Spyri. During his long career in the movies, his roles ran the gamut from early silent villains to secondary parts in which his mild Danish accent and pleasant voice suited him to depict a succession of benevolent fathers, doctors, professors and European noblemen. Hersholt’s last role was in the 1955 movie Run for Cover. Promotional flyer for Seattle station KIRO. In The Country Doctor (1936), a movie starring the Dionne quintuplets, Hersholt portrayed Dr. John Luke, a character based on Dr. Allan Roy Dafoe, the Canadian obstetrician who delivered and cared for the Dionne Quintuplets. Hersholt wanted to do the role on radio but could not get the rights. He decided to create his own doctor character for radio, and since he was a Hans Christian Andersen enthusiast, he borrowed that name for his character of the philosophical Dr. Paul Christian who practiced in the Midwest town of River’s End with the assistance of Nurse Judy Price. With the opening theme music of “Rainbow on the River”, Dr. Christian was introduced on CBS on 7 November 1937 on The Vaseline Program, aka Dr. Christian’s Office and later Dr. [citation needed] The small-town physician’s good humor, innate common sense and scientific training helped drive off a series of villainous types who tried to interfere with the peaceful lifestyle of River’s End. There were various spin-offs as Hersholt co-wrote a Dr. Christian novel and made a series of six family films as Christian from 1939 to 1941, for instance Dr. Christian Meets the Women in 1940. In 1956, his Dr. Christian character made the transition to television, scripted by Gene Roddenberry, with Macdonald Carey as his nephew Dr. From the’30s through the’50s, Neil Reagan, brother of Ronald Reagan, directed the radio series Dr. Christian, starring Jean Hersholt. In 1939, Hersholt helped form the Motion Picture Relief Fund to support industry employees with medical care when they were down on their luck. The fund was used to create the Motion Picture Country House and Hospital in Woodland Hills, California, and it led to the creation in 1956 of the Jean Hersholt Humanitarian Award, an honorary Academy Award given to an “individual in the motion picture industry whose humanitarian efforts have brought credit to the industry”. [citation needed] Hersholt’s large collection of Hans Christian Andersen books is now in the Library of Congress. He translated over 160 of Andersen’s fairy tales into the English language. These were published in 1949 in six volumes as The Complete Andersen, this work is… Rated as the standard translation, being one of the best in English. [6] Hersholt was appointed a knight of the Order of the Dannebrog in 1948, partly due to this endeavour. [7] Family[edit] Hersholt was married to his wife, Via, in 1914. They had one child: Allan. He was the paternal half-uncle of the late actor Leslie Nielsen and former Canadian Deputy Prime Minister Erik Nielsen. Jean Hersholt’s grave Hersholt died of cancer in Hollywood, and is interred in Forest Lawn Memorial Park Cemetery in Glendale, California. His grave is marked with a statue of Klods-Hans (English: Clumsy Hans), a Hans Christian Andersen character who left home to find his way in the world much as Hersholt himself had done. [9] Honors and awards[edit] Hersholt was honored for his services to the industry twice with an honorary Academy Award, first in 1940 and the second time in 1950, and in his honor the Jean Hersholt Humanitarian Award was named by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences. [10] He has a star on the Hollywood Walk of Fame at 6501 Hollywood Boulevard for his work in motion pictures and another one at 6701 Hollywood Boulevard for his work in radio. Selected filmography[edit] Hell’s Hinges (1916) Black Orchids (1917) The Soul Herder (1917) The Servant in the House (1921) Greed (1924) My Old Dutch (1926) The Old Soak (1926) The Student Prince in Old Heidelberg (1927) Alias the Deacon (1928) The Secret Hour (1928) The Younger Generation (1929) The Third Alarm (1930) Hell Harbor (1930) Susan Lenox (Her Fall and Rise) (1931) Grand Hotel (1932) Dinner at Eight (1933) Heidi (1937) Five of a Kind (1937) I’ll Give a Million (1938) Mr. Moto in Danger Island (1939). The item “1939 HANDWRITTEN! NOBEL PRIZE Denmark letter Johannes Jensen AUTOGRAPH” is in sale since Sunday, May 26, 2019. This item is in the category “Collectibles\Autographs\Other Collectible Autographs”. The seller is “rsaigal” and is located in Ann Arbor, Michigan. This item can be shipped to United States, Canada, United Kingdom, Denmark, Romania, Slovakia, Bulgaria, Czech republic, Finland, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Estonia, Australia, Greece, Portugal, Cyprus, Slovenia, Japan, China, Sweden, South Korea, Indonesia, Taiwan, South africa, Thailand, Belgium, France, Hong Kong, Ireland, Netherlands, Poland, Spain, Italy, Germany, Austria, Bahamas, Israel, Mexico, New Zealand, Philippines, Singapore, Switzerland, Norway, Saudi arabia, Ukraine, United arab emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain, Croatia, Malaysia, Brazil, Chile, Colombia, Costa rica, Panama, Trinidad and tobago, Guatemala, Honduras, Jamaica, Viet nam, Uruguay, Russian federation.
  • Original/Reproduction: Original
  • Signed by: Johannes Jensen

1939 HANDWRITTEN! NOBEL PRIZE Denmark letter Johannes Jensen AUTOGRAPH